ENGLISH DISCLAIMER BELOW
 • Als het te hard waait of het slecht weer is, valt er niet te spelen. Er is een alternatieve optie op 20 september genomen bij Down Under. Wij zullen jullie hierover 1 week van tevoren proberen in te lichten (houd ook Roundnet Nederland op Instagram in de gaten).
 • Mocht het type bijeenkomst dat het NK is vanwege corona niet door mogen gaan, wordt het NK volledig geannuleerd. We zullen proberen jullie hier 1 week van tevoren over in te lichten. In geval van volledige annulering, wordt het volledige inschrijfgeld geretourneerd (excl. transactiekosten).
 • Als de overheid besluit dat bijeenkomsten in de buitenlucht tot een maximum aantal mensen plaatsmogen vinden en dit zijn meer mensen dan zich aangemeld hebben, is toegang tot het NK op basis van volgorde van inschrijving. (Dus stel, er wordt een maximum van 50 mensen ingesteld, dan kunnen de eerste 25 ingeschreven teams deelnemen. De andere teams krijgen hun inschrijfgeld exclusief transactiekosten terug).
 • We doen er alles aan om een veilig toernooi te organiseren. Vooraf betekent dat dat iedereen die komt geen symptomen heeft. Tijdens betekent dat we regelmatig handen en ballen ontsmetten. Achteraf zorgen we dat – mocht het onverhoopt toch nodig zijn – we contactgegevens hebben om bron- en contactonderzoek voor de GGD makkelijker te maken. We vragen daarom op het inschrijfformulier om jullie adresgegevens.
 • We spelen volgens de officiele Spikeball regels zoals te vinden op https://spikeballroundnet.com/official-rules. Er zijn geen scheidsrechters op het NK. Fair play is belangrijk en in principe zijn jullie scheidsrechter van je eigen spel. 
 • We proberen zoveel mogelijk op Pro-sets te spelen (zeker de finales) maar zijn afhankelijk van het aantal meegebrachte pro-sets!
 • ’s Ochtends worden de ballen op omvang gecheckt. Pro-sets beschikken over een gele ring waar de bal doorheen moet passen. Heb je deze niet, hou dan tijdens het trainen thuis een omtrek van 30 cm aan.
 • Buiten Nederland zijn ze al veel verder met Roundnet. Om onszelf de tijd te gunnen om volwassener te worden in het spel, is de inschrijving geopend voor mensen woonachtig of langere tijd verblijvend op Nederlandse bodem. 
  ENGLISH
 • If there is too much wind or bad wheather, we cannot play a (nice) tournament. There is an alternative option on the 20th of September at Down Under Beach. We prefer to communicate about this a week in advance (also keep an eye on the Instagrampage).
 • If the tournament will be cancelled entirely due to corona, you will get your money back (excluding transaction costs).
 • If corona guidelines dictate a maximum amount of people attending the tournament, access will be based on order of registration (e.g. if 50 people are allowed, the first 25 registrations are joining. The other teams get a refund (excluding transaction costs).
 • We will do everything within our power to organize a safe tournament. Before the tournament, everybody who attends doesn’t have any symptoms. During the tournament we disinfect our hands and the balls regularly. Afterwards we make sure that – in case it is necessary - we have everyones’ contact details to make life for the GGD easier. That’s why we ask you to give your address in the registration form.
 • In the morning of the tournament, the balls will be checked on size. The Pro-sets have a yellow ring that indicates the right size. If you do not have such a ring, use while training at home 30cm or 12 inch circumference.
 • In other countries they are way ahead of the Netherlands with playing Roundnet. In order to grow as a sport, we accept players living in or staying for a longer period of time on Dutch soil.
 • We will use the official rules which can be found on https://spikeballroundnet.com/official-rules. There are no referees, fair play is very important. We expect you to referee your own game.